DETEKTYW

Czynności detektywistyczne
Świadczymy usługi detektywistyczne na terenie całej Polski
Obserwacje osób i miejsc / Sprawy rozwodowe / Sprawy rodzinne / Bezpieczeństwo dziecka / Poszukiwania / Ustalenia / Wykrywanie / Wywiad gospodarczy / Sprawdzanie partnerów biznesowych / Sprawdzanie kontrahentów handlowych / Sprawy pracownicze / Sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji / Sprawy z zakresu oszustw i nadużyć ubezpieczeniowych / Inne nietypowe zlecenia
Zadzwoń i umów się na spotkanie po bezpłatną konsultację w Twojej sprawie

Obserwacje:
- Obserwacja osób
- Obserwacja miejsc

Sprawy rozwodowe:
- Wykrywanie i dokumentowanie zdrad małżeńskich
- Pozyskiwanie dowodów do spraw rozwodowych
- Pozyskiwanie dowodów do spraw alimentacyjnych

Sprawy rodzinne:
- Obserwacje i wywiad środowiskowy
- Ustalenia w sprawach alimentacyjnych
- Ustalanie kontaktów osobistych
- Ustalanie źródeł dochodu
- Ustalanie majątku ukrytego
- Poszukiwanie spadkobierców
- Pobieranie materiału do badań DNA (do testu na ojcostwo lub pokrewieństwo)
- Sprawdzanie wierności partnerskiej

Bezpieczeństwo dziecka:
- Sprawdzanie towarzystwa w jakim dziecko się obraca
- Sprawdzanie kwalifikacji i jakości pracy opiekunki dziecka /niani/
- Sprawdzanie przynależności dziecka do nieformalnych grup
- Sprawdzanie korzystania przez dziecko ze sponsorowanych spotkań
- Sprawdzanie uzależnienia dziecka od narkotyków, hazardu, innych używek

Poszukiwanie:
- Poszukiwanie osób zaginionych
- Poszukiwanie osób ukrywających się
- Poszukiwanie członków rodziny / spadkobierców
- Poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych
- Poszukiwanie ruchomości i nieruchomości
- Poszukiwanie ukrytego majątku

Ustalenia:
- Ustalanie miejsca zameldowania, zamieszkania, pobytu
- Ustalanie miejsca pracy, źródeł i wysokości dochodu

Wykrywanie:
- Wykrywanie sprawców przestępstw
- Wykrywanie oszustw i oszustów
- Wykrywanie oszustów finansowych
- Wykrywanie oszustów matrymonialnych
- Wykrywanie oszustów internetowych

Usługi dla firm:

Wywiad gospodarczy

Sprawdzanie partnerów biznesowych

Sprawdzanie kontrahentów handlowych

Sprawy pracownicze:
- Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny
- Analiza przeszłości zawodowej pracowników oraz kandydatów do pracy
- Sprawdzanie wiarygodności pracowników wyższego szczebla
- Sprawdzanie sposobu wykorzystania czasu pracy
- Weryfikacja CV, kompetencji
- Sprawdzanie innych informacji dotyczących pracowników lub kandydatów do pracy, m.in. stanu majątkowego, stanu cywilnego, kontaktów towarzyskich
- Sprawdzanie poziomu zaangażowania, lojalności i uczciwości pracowników
- Sprawdzanie rzeczywistych kontaktów pracownika z klientami
- Sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania punktu sprzedaży
- Sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania akcji promocyjnych
- Ujawnianie wprowadzania do sprzedaży towarów nieewidencjonowanych
- Weryfikacja ilości, cen, gatunku towarów, terminów płatności, dostawy i odbioru

Wykrywanie i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji:
- Sprawdzanie wprowadzenia na rynek i pochodzenia podrobionych towarów
- Sprawdzanie bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych, wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów zdobniczych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych, innych
- Wykrywanie i przeciwdziałanie kradzieży informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa / tajemnice handlowe

Wyłudzenia odszkodowań ubezpieczeniowych / oszustwa i nadużycia ubezpieczeniowe:
- Weryfikacja informacji dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
- Weryfikacja informacji zawartych we wniosku o wypłatę odszkodowania
- Weryfikacja informacji dotyczących stanu zdrowia w przypadku polis na życie
- Sprawdzanie czy pojazd będzie użytkowany przez młodego kierowcę w przypadku polis komunikacyjnych
- Sprawdzanie prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby poszkodowane oraz świadków zdarzenia
- Sprawdzanie miejsca parkowania pojazdu w nocy
- Weryfikacja informacji zawartych w polisach na życie oraz majątkowych
- Weryfikacja wniosków na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy np. nadużywania alkoholu, palenia tytoniu, leczenia na choroby przewlekłe, hospitalizacji)
- Weryfikacja wniosków na ubezpieczenie majątkowe (dotyczy np. zawyżenia faktycznej wartości szkody, wskazania innych uszkodzeń niż powstałe w skutek bezpośredniego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, zniszczenia „fikcyjnego” mienia   utraconego podczas kradzieży mieszkania lub pożaru czy zalania)

Inne nietypowe zlecenia