OFERTA

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu należności w postępowaniach egzekucyjnych, w których przeprowadzane są następujące czynności:
Wnioski egzekucyjne – przygotowanie i złożenie do komornika wniosku egzekucyjnego oraz innych koniecznych wniosków i pism, nadzór i wspomaganie czynności egzekucyjnych, uczestnictwo w czynnościach komorniczych

Wywiad terenowy – badanie środowiska dłużnika, poszukiwanie osób współpracujących, ustalanie inwestycji, poszukiwanie majątku (w tym składników bieżących i byłych)
Wywiad administracyjny – ustalenia z następujących rejestrów/ewidencji: PESEL, BEL, ZUS, US, CEIDG, KRS, OGNIVO, CEPiK, CIKW, EKW, inne
Czynności detektywistyczne – ustalenia indywidualne

Mediacje / Czynności mediacyjne
Pozasądowy sposób alternatywnego rozwiązywania sporów z udziałem wyznaczonego z naszego zespołu mediatora, tj. osoby posiadającej stosowną wiedzę i umiejętności w zakresie danej sprawy, która ułatwia stronom znalezienie możliwego porozumienia. Mediacje są wielokrotnie szybsze, niż ciągnące się latami procesy sądowe.

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym
Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu należności w postępowaniach zabezpieczających:
- przed wszczęciem postępowania sądowego /zabezpieczenie roszczeń przed procesem/
- w trakcie postępowania sądowego /zabezpieczenie roszczeń przed zakończeniem procesu/
- w postępowaniu wieczystoksięgowym /o wpis hipoteki przymusowej/

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu sądowym
Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu należności w postępowaniach sądowych, w których przeprowadzane są następujące czynności:
Zastępstwo procesowe – przygotowanie i wniesienie do sądu stosownego środka prawnego /pozwu, wniosku itp./ oraz innych koniecznych wniosków i pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach sądowych

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu przeciwko osobom sprawującym funkcje kierownicze w organach spółek
Reprezentujemy Klientów w dochodzeniu należności w postępowaniach sądowych, związanych z odpowiedzialnością osób sprawujących funkcje kierownicze w organach spółek prawa handlowego, w których przeprowadzane są następujące czynności:
Zastępstwo procesowe – przygotowanie i wniesienie do sądu stosownego środka prawnego /pozwu, wniosku itp./ oraz innych koniecznych wniosków i pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach sądowych